¿Qué lecturas os seducen más?

lunes, 24 de diciembre de 2007

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA

Estimats lectors,

Per tal d'encetar a mode de prefaci, el cicle d'obres literàries a literaturadart.blogspot.com i perque serveixi d'iniciativa per tothom que tingui aptituts o senti una passió literària que l'embolcalli, brindi l'oportunitat a ZENIUS per publicar les seves obres (ja sia en castellà com en català) en el blog que ens trobem, per que tiothom que ho desitgi pugui llegir-les o criticar-les i debatir-les.

És possible que el que seguidament llegireu potser no té la rebuda ni l'interès que hauria de tenir, si més no, és una manera, nova, de veure el que en aquest blog tenim ganes d'abastir. I, com que per tal de fer més entenedora una idea, no hi ha res millor i més cabal que explicar-la, el que esdevé aquí aquesta última l'exponent bàsic i pedra capital d'aquesta pàgina què és LITERATURA DEL MAÑANA.

La literatura no és particular, és universal, que no cosmopolita, tots som dignes de fer-la i no de comprar-la. L'art no es compra, es cultiva i aquest viu entre les persones, i la cultura ho escenifica, però sense personalitzar-ho, ja que l'art és més sublim que tot això, més abstracte, més humà.

No hi ha res que està escrit, hom escriu dia a dia, aquest fet i la forma d'executar-lo queda reflectit en el caràcter de les persones.

Terrassa, a 24 de Desembre de 2007

ZENIUS

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails

Espacios publicitarios: