¿Qué lecturas os seducen más?

sábado, 24 de septiembre de 2011

Alguns llibres de l'Scriptorum Bíblicum et OrientaleEls viatges del Pare Ubach o, ja més a prop en el temps, les nombroses aportacions pseudocientífiques de l'erudit català R. Roca-Puig, són clara evidència de que aquella vena orientalista també tingué cabuda entre els acadèmics catalans posteriors a la Renaixença. A inicis del s. XX, una eufòria per anar a conquerir l'Orient Mitjà als infidels (aquesta vegada, sota l'estandart del saqueig i l'expoli de la resta de troballes arqueològiques ofegades dins la sorra del desert des d'antic) féu possible que col·leccionistes i aficcionats (com el Dr. Roca-Puig) es fessin amb tota mena d'objectes (alguns de més valuosos, altres no tant) que, a dia d'avui formen part, en les seves respectives matèries, d'una herència literària cabdal.
Uns vestigis que han servit als membres de l'Scriptorum Biblicum et Orientale (organisme que estudia els papirs de procedència bíblica), amb seu a Montserrat, per endegar nous indicis que els duguin a avenços en llurs investigacions (exemple que podem extraure de llibres com Los Evangelios apócrifos, obra que compon les Actes de les V Jornades Universitàries de Cultura Humanista celebrades a Montserrat, l'any 2007). Documents paleogràfics com el papir grec de l'Evangeli de Sant Mateu, una de les peces que Roca-Puig cedí al monestir que, amb el suport d'entitats privades com la Cia. Reale Seguros de Torí, aconseguiren nodrir la ja famosa biblioteca montserratina, amb els documents que prohoms com R. Roca-Puig havien guardat de forma privada. Obres com l'estudi Un papir grec de l'Evangeli de Sant Mateu (1962), amb el que encetem el conjunt de ressenyes que integren aquest article, i en el que podem trobar algunes fites destacables, com els signes diacrítics apareguts en el verso-recto de la «nòmina sacra», no gaire vistos en aquella època (I). Al que també s'hi ha de destacar una nota complementària adjuntada com a postfaci, on es descriu aquest papir com un fragment d'un més gran que es troba a Òxford (Anglaterra). Informacions que completen un anàlisi bàsicament cal·ligràfic, fluctuant de vetes autodidactes, vist sovint com una crítica artesanal, alhora que fortament criticada pels acadèmics coetanis a l'autor, el qual ens ofrena, emperò, amb una edició gairebé privada d'un tiratge limitat a poc més de 1000 exemplars que, com altres peces del bibliòfil, cal considerar com una veritable peça de col·leccionista.Un papir grec de l'Evangeli de St. Mateu
Autor: R. Roca-Puig
Gènere: divulgatiu
Ed. Abadia de Montserrat, 1962
70 pàg.

Informació i venda:
De nou, el Dr. Roca-Puig ens submergeix en l'estudi lingüístic del «Papyri Barcinonenses», un manuscrit del s. IV, en el que l'erudit català ens endintsa en un anàlisi acurat dels fragments que componen aquest document altrament important, ja que constitueix una font literària anterior a la manufactura cluniacense, i de la que podem obtenir tota una sèrie de retalls d'un llatí menys depurat i acadèmic que l'utilitzat en els còdexs i transcripcions medievals posteriors (fet que l'autor tornarà a argumentar, en els seus habituals estudis semiològics, morfosintàxics i gramaticals), constituint una font bibliogràfica notable per conèixer les obres literàries en llatí a les acaballes de l'Imperi.


Ciceró. Catilinàries
Autor: R. Roca-Puig
Gènere: divulgatiu
Edició privada, 1977
70 pàg.
ISBN: 84-400-3488-1
Informació i venda:
Un cas semblant és l'Himne a la Verge Maria, un papir llatí del s. IV. Fruit de la col·laboració amb la Fundació St. Lluc Evangelista i la Asociación de Bibliófilos de Barcelona en fou possible la seva publicació; un anàlisi al més pur estil Roca-Puig, que procedeix a una crítica del text, potser més extensa i acurada que en obres anteriors (il·lustrat amb nombrosos gràfics dels fragments del papir), però incidint, quasi en la seva totalitat, en detalls gramàtics, semàntics i morfològics trobats en el text. Així, l'autor continua mostrant un gran interès en la tipificació lingüística que en la historiografia cristiana, del que aquesta obra, sens dubte, n'és una peça clau. Un document únic, tant per la seva raresa com per ser una de les escasses troballes sobre literatura litúrgica premedieval que es conserven en l'actualitat; un llibre sense parangó al que està reservat un lloc d'honor a la llibreria de qualsevol biblista.


Himne a la Verge Maria
(Psalmus responsorius. Papir llatí del segle IV)
2a Edició
Autor: R. Roca-Puig
Gènere: divulgatiu
Ed. Asociación de bibliófilos de Barcelona, 1965
240 pàg.
Informació i venda:

Si les obres comentades fins ara constitueixen part de l'essència de l'S.B.O., podríem dir que Los evangelios apócrifos són les conclusions obtingudes de l'estudi d'aquelles, emparellades amb les investigacions que diversos acadèmics, en llurs ponències, obriren la llum d'un capítol bíblic que ha generat nombroses controvèrsies dins el sí de la comunitat cristiana des del Concili de Nicea. Un fet que sens dubte es veigué incrementat per la publicació de la novel·la de Dan Brown El codi Da Vinci, paral·lela a la publicació d'aquest llibre i de la que el coordinador del projecte, el Pare Pius-Ramon Tragan, cita en la introducció, tot desmitificant el caràcter pseudohistòric que ha envoltat sempre aquests textos bíblics, introduint-nos en el veritable objectiu de la publicació, que es correspon amb els articles de les intervencions que professors i acadèmics de les Universitats de Deusto, Madrid, Cantàbria i Barcelona feren en el sí de les jornades sobre cultura humanista que l'any 2007 auspicià l'Abadia de Montserrat.

Mitjà l'estudi dels manuscrits coptes de Nag Hamadi i d'altres (com els de Qumran), es crearen nous arguments per a entendre millor la literatura apòcrifa. D'ells s'identificarien els principals fonaments de la doctrina gnòstica (Literatura cristiana apócrifa, p. 303); a temps que l'iconografia i dimensió històrica, quant a l'àmbit bíblico-literari dels mateixos (Influencia judía y judeocristiana en el culto gnóstico de la creación, d'Enric Cortès; pàg. 135). Concloent en l'apartat més hermenèutic dels mateixos (Himno de la Perla, pel mateix Pius-Ramon Tragan; pàg. 217), refermant les pautes, dins el rigor acadèmic que sovint s'ha fet fugir d'aquests textos, donant-hi un relleu especial al valor històric que se'n deriva, sumament important per conèixer el cristianisme en tota la seva dimensió.Los evangelios apócrifos
Diversos autors
Coordinador: P. Pius-Ramon Tragan
Gènere: acadèmico-divulgatiu
Editorial Verbo Divino, 2008
318 pàg.
ISBN: 978-84-81691-805-3
Informació i venda:


 (I). N. d. a.: veure també El balcó de Montserrat, núm. 498 ; pàgs. 24-28)

Imprimir artículo Wikio

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails

Archivo de blog

Espacios publicitarios: